O projektu

Na plzeňský kraj připadá nejvíce dětských exekucí z celé ČR. Další, původně dětští dlužníci, jsou dnes mladí dospělí lidé. Cílem projektu je nemravně vydané exekuční tituly na děti zastavit. V rámci projektu proběhne informační kampaň, dětským dlužníkům bude nabízena individuální právní asistence a právní zastupování, u soudů a obcí bude probíhat lobbying. Kampaň osloví potenciální klienty a nabídne jim možnost právní asistence, která bude ústit v individuálním zastavování exekucí.Účelem lobby je získat data potřebná k plošnému zastavení exekucí.

Doba trvání projektu: 1. 4. 2020 – 31. 3. 2022. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. Titulní video projektu vytvořila společnost Mynd Video s. r. o.

Pro dlužníky

Projekt Za děti bez dluhů cílí na všechny dětské dlužníky v Plzeňském kraji. Víte-li o tom, že Vám vznikl dluh, když jste byli dětmi, ozvěte se nám skrze kontakty níže. Pokud jste zákonnými zástupci a víte o dluzích Vašich dětí, ozvěte se také. Nabízíme právní asistenci a zastupování s cílem zastavení exekucí. Dětské dluhy v Plzeňském kraji vznikaly a vznikají nejčastěji v souvislosti s neplacením poplatků za veřejné služby – jízdné v dopravních podnicích, svoz komunálního odpadu, hospitalizaci v nemocnici, za nevrácené knihy v knihovnách či neplacené telefonní účty.

Problematika dětských dluhů

V ČR je v exekuci přibližně 3 000 dětí. Z toho nejvíce, skoro 600, žije v Plzeňském kraji. Další, původně dětští dlužníci, jsou dnes mladí dospělí lidé. Exekuce z dětství si přineslo do dospělého života na desetitisíce lidí. Mapa exekucí uvádí, že aktuálně je ve věkové kohortě 18-29 let v exekuci téměř 90 000 lidí. Dětské exekuce jsou evropskou raritou a hlavní příčiny jejich výskytu v ČR shrnujeme ve 4 bodech:

Vysoké odměny exekutorů a advokátů motivující k zisku. Dluhy byly i přeprodávány soukromým firmám. Klientelismem v ČR započal neomezený obchod s dluhy, do kterého spadly i děti.

Kvůli přetíženosti soudů, které volily právní legalismus, nedocházelo k individuálnímu posuzování případů a nebylo přihlíženo k okolnostem, ve kterých se děti v době vzniku dluhu nacházely.

Děti neměly u soudu řádné, či žádné zastupování.

Text občanského zákoníku jasně nevymezuje finanční odpovědnost zákonného zástupce za svého potomka.

Subjekty, které vygenerovaly nejvíce dětských dlužníků jsou: dopravní podniky (jízda bez jízdenky), obce (poplatky za svoz odpadu), telefonní operátoři (nehrazení smluvních služeb), nemocnice (regulační poplatky za pobyt), knihovny (pokuty za prodlení zápůjčky). Mladý člověk vstupující do dospělého života s exekucí je socioekonomicky paralyzován a exekuce obecně jsou značnou finanční zátěží státu. Vedou k zaměstnání na černo, tím ztrátám ve státním rozpočtu, k administrativnímu zatížení zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají lidi s exekucemi. K nelegálním formám obživy a jsou kriminogenním faktorem, což přináší výdaje na prevenci. Dluhy vytváří odkázanost na dávkový systém a sociální služby. Udržují trh s ubytovnami, napjaté klima společnosti. Data vychází převážně z vlastní sociální práce a právních kauz naší organizace a partnerské organizace Člověk v tísni.

Blog

Seznam Zprávy: Dárek k 18. narozeninám: exekuce. Chcete víc informací? Dejte sedm milionů

23. 8. 2020

Autor: Seznam zprávy, Tomáš Svoboda

Projekt Za děti bez dluhů postupuje oslovováním institucí v Plzeňském kraji. Odpovědi okresních soudů na naše dotazy ohledně počtu dětských dlužníků jsou velmi nejednotné. "Okresní soud Plzeň-sever vyhledání dětských dlužníků vyčíslil na bezmála sedm milionů korun. Naopak sousední Plzeň-město jen na 75 tisíc korun," píše Tomáš Svoboda. Zatímco některé soudy si řekly o miliony korun, fakultní nemocnice Plzeň poskytla údaje o dětských dlužnících zadarmo. Eviduje jich přes 250. Celý článek si přečtěte zde.

Tisková konference v univerzitní kavárně Družba

25. 6. 2020

Univerzitní kavárna Družba hostila tiskovou konferenci k projektu, kde jsme novinářům a novinářkám představili jeho cíle i kontext dětských dluhů v České republice i Plzeňském kraji. Po tiskové konferenci bude následovat informační kampaň, jejímž hlavním cílem je oslovení dětských dlužníků v Plzeňském kraji včetně dnes již mladých dospělých, jimž vznikl dluh v dětsví.

Workshop s advokátkou

15. 6. 2020

V pátek 12. 6. jsme v naší konferenční místnosti uvítali spolupracující advokátkou Kristýnu Dolejšovou Kabelovou. Kristýna se – kromě jiného – dlouhodobě věnuje tématu dětských exekucí, několik našich klientů či klientek zastupovala u soudu, některé případy řešil i Ústavní soud, který přišel s důležitými nálezy ve vztahu k dětským dluhům a exekucím. Jako v případě ženy, která jela bez označeného lístku plzeňskou MHD, když jí bylo 9 let a byla v péči matky závislé na drogách, před soudem jí pak přidělený opatrovník de facto vůbec nezastupoval.

„Žena si stěžovala u Ústavního soudu, který jí vyhověl. „Bylo porušeno právo na ochranu vlastnictví, na přístup k soudu, být přítomen projednávání své věci a na zvláštní ochranu dětí,“ řekl soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček. Podle ústavních soudců je nutné, aby takové dětské dlužníky zastupoval u soudu opatrovník, který hájí jejich zájmy, a nesmí to být jen formalita. Dnešní rozhodnutí má podle soudce zpravodaje Vojtěcha Šimíčka zobecňující a precedenční potenciál.“ (zdroj: ct24.cz)

Cílem workshopu ale nebyla prezentace výstupů Ústavního soudu, ale ujasnění postupu při zastavování dětských exekucí pro naše sociální pracovnice, které ve spolupracujících rodinách již mapují výskyt neoprávněných dětských exekucí. Ujasnili jsme si rozdíly mezi odporem, žalobou pro zmatečnost, přemýšleli nad tím, kdy je v případě možné uvažovat nad ústavní stížností a zopakovali časové lhůty, které limitují jednání během celého postupu zastavování exekuce.

Projekt bude pokračovat informační kampaní během letních prázdnin.

Děti nemají mít dluhy! Začal projekt Za děti bez dluhů

1. 4. 2020

Náš projekt Za děti bez dluhů je jedním ze 60 úspěšných projektů v rámci programu Active Citizens Fund, který otevřela Nadace Open Society Fund Praha. Vydáváme se tak na dvouletou cestu, na jejímž konci v ideálním případě uvidíme oddlužení tisíců dětí a mladých lidí, kterým v době, kdy byli ještě dětmi, vznikly dluhy. V projektu se těšíme na spolupráci s partnerem – plzeňskou pobočkou organizace Člověk v tísni. Spolu s lidmi z Člověka v tísni se v terénní sociální práci s problematikou dětských dluhů setkáváme již řadu let a tento projekt vnímáme jako další krok na cestě k nápravě stavu, který nemá v Evropě obdoby.

Jedním ze záměrů projektu je prostřednictvím kampaně informovat o problematice dětských dlužníků, resp. o tom, že existuje možnost se dané nespravedlnosti aktivně bránit. Hlavním cílem projektu je pak zastavení exekučních titulů, které byly vydány na děti z Plzeňského kraje. Postup zastavování dětských exekucí bude dostupný v elektronické podobě pro další subjekty. V rámci projektu tedy vzniknou konkrétní mechanismy a nástroje, nejčastěji v podobě písemných dokumentů, které mohou sloužit jako vzory pro další kauzy v jiných krajích.

V rámci Active Citizens Fund jsme uspěli v sekci „Advokační a watchdogové aktivity“ a nacházíme se ve výborné společnosti organizací jako je například proFem, Hlídač státu, ARNIKA, či Zachraň Jídlo. Více informací o podpořených projektech a neziskových organizacích najdete zde.

ZA DĚTI BEZ DLUHŮ

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. | sady Pětatřicátníků 27 | 301 00 Plzeň | Česká republika | © 2020 SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.