O projektu

Na plzeňský kraj připadá nejvíce dětských exekucí z celé ČR. Další, původně dětští dlužníci, jsou dnes mladí dospělí lidé. Cílem projektu je nemravně vydané exekuční tituly na děti zastavit. V rámci projektu proběhne informační kampaň, dětským dlužníkům bude nabízena individuální právní asistence a právní zastupování, u soudů a obcí bude probíhat lobbying. Kampaň osloví potenciální klienty a nabídne jim možnost právní asistence, která bude ústit v individuálním zastavování exekucí.Účelem lobby je získat data potřebná k plošnému zastavení exekucí.

Doba trvání projektu: 1. 4. 2020 – 31. 3. 2022. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. Titulní video projektu vytvořila společnost Mynd Video s. r. o.

Pro dlužníky

Projekt Za děti bez dluhů cílí na všechny dětské dlužníky v Plzeňském kraji. Víte-li o tom, že Vám vznikl dluh, když jste byli dětmi, ozvěte se nám skrze kontakty níže. Pokud jste zákonnými zástupci a víte o dluzích Vašich dětí, ozvěte se také. Nabízíme právní asistenci a zastupování s cílem zastavení exekucí. Dětské dluhy v Plzeňském kraji vznikaly a vznikají nejčastěji v souvislosti s neplacením poplatků za veřejné služby – jízdné v dopravních podnicích, svoz komunálního odpadu, hospitalizaci v nemocnici, za nevrácené knihy v knihovnách či neplacené telefonní účty.

Problematika dětských dluhů

V ČR je v exekuci přibližně 3 000 dětí. Z toho nejvíce, skoro 600, žije v Plzeňském kraji. Další, původně dětští dlužníci, jsou dnes mladí dospělí lidé. Exekuce z dětství si přineslo do dospělého života na desetitisíce lidí. Mapa exekucí uvádí, že aktuálně je ve věkové kohortě 18-29 let v exekuci téměř 90 000 lidí. Dětské exekuce jsou evropskou raritou a hlavní příčiny jejich výskytu v ČR shrnujeme ve 4 bodech:

Vysoké odměny exekutorů a advokátů motivující k zisku. Dluhy byly i přeprodávány soukromým firmám. Klientelismem v ČR započal neomezený obchod s dluhy, do kterého spadly i děti.

Kvůli přetíženosti soudů, které volily právní legalismus, nedocházelo k individuálnímu posuzování případů a nebylo přihlíženo k okolnostem, ve kterých se děti v době vzniku dluhu nacházely.

Děti neměly u soudu řádné, či žádné zastupování.

Text občanského zákoníku jasně nevymezuje finanční odpovědnost zákonného zástupce za svého potomka.

Subjekty, které vygenerovaly nejvíce dětských dlužníků jsou: dopravní podniky (jízda bez jízdenky), obce (poplatky za svoz odpadu), telefonní operátoři (nehrazení smluvních služeb), nemocnice (regulační poplatky za pobyt), knihovny (pokuty za prodlení zápůjčky). Mladý člověk vstupující do dospělého života s exekucí je socioekonomicky paralyzován a exekuce obecně jsou značnou finanční zátěží státu. Vedou k zaměstnání na černo, tím ztrátám ve státním rozpočtu, k administrativnímu zatížení zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají lidi s exekucemi. K nelegálním formám obživy a jsou kriminogenním faktorem, což přináší výdaje na prevenci. Dluhy vytváří odkázanost na dávkový systém a sociální služby. Udržují trh s ubytovnami, napjaté klima společnosti. Data vychází převážně z vlastní sociální práce a právních kauz naší organizace a partnerské organizace Člověk v tísni.

Blog

Konec dětských dluhů v Čechách

8. 3. 2021

Autor: SPOLEČNOST TADY A TEĎ

V pátek 5. 3. Poslanecká sněmovna drtivou shodou rozhodla o tom, že v České republice již nebudou vznikat další dětské dluhy. Zároveň poslanci rozhodli, že stávající dětské dluhy bude možné ze strany věřitelů plošně zastavovat. Na tématu dětských dluhů pracujeme již několik let spolu s partnerskou organizací Člověk v tísni. Páteční rozhodnutí PSPČR vnímáme jako velký milník a nápravu několik let trvající společenské nespravedlnosti. Sněmovnou odsouhlasené návrhy legislativních úprav NOZ a OSŘ nyní putují do Senátu.

Přečtěte si některé mediální výstupy k tomuto společenskému milníku: ČTK; ČT24; iDNES.CZ; INFO.CZ

Všechny páteční poslanecké rozpravy si můžete přečíst v příslušném stenoprotokolu na webu PSPČR.

Plzeňský kraj chce řešit dětské dluhy

23. 2. 2021

Autor: SPOLEČNOST TADY A TEĎ

Včera jsme se zúčastnili zasedání Výboru pro sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje - jako hosté. Tereza Dvořáková a Jakub Chabr na pozvání předsedkyně Výboru Jitky Kylišové seznámili jeho členy a členky s aktuálními daty o dětských dluzích v rámci Plzeňského kraje. Po prezentaci následovala věcná debata, probírali jsme možnosti řešení na úrovni kraje i místních samospráv. Na zasedání panovala shoda na tom, že protiústavní dětské dluhy je potřeba řešit a pokračovat ve spolupráci. Podívat se můžete také na příspěvek na našem facebooku. Na facebooku informujeme nejen o vývoji dětských dluhů.

MF Dnes/iDnes.cz: Je velmi těžké v osmnácti zjistit, že dlužíte statisíce

20. 2. 2021

Autor: MF DNES, iDNES.cz, Jaroslav Nedvěd

V dnešní Mladé frontě Dnes vyšel obsáhlý rozhovor Jaroslava Nedvěda s naší ředitelkou Michaelou Stehlíkovou - samozřejmě o dětských dluzích. Dozvíte se v něm, jak mohly dětské dluhy v naší zemi vznikat, ale také jak jsme je začali v naší sociální práci na území města Plzně "objevovat" my, jaké to mělo dopady na klienty. Historický exkurz pak doplňuje i aktuální stav problematiky. V rozhovoru dojde na činnost Poslanecké sněmovny, která má možnost vzniku dalších dětských dlužníků zamezit, ale i na význam nových dat z Rejstříku zahájených exekucí, která jsme získali a prezentovali v lednu (viz aktualita níže, OPEN DATA, 28. 1. 2021). Přečtěte si ale celý rozhovor.

Konec vzniku dalších dětských dluhů na dohled: novela NOZ a OSŘ jde do třetího čtení

14. 2. 2021

Autor: SPOLEČNOST TADY A TEĎ

Ve středu 10. 2. na své 79. schůzi Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky poslala do třetího čtení návrhy na změny Nového občanského zákoníku a Občanského soudního řádu. Několik nových opatření by de facto vedlo k tomu, že vznik dalších dětských dlužníků by neměl již být vůbec možný. Návrhy pamatují i na často zmiňovanou překážku oddlužení (např. ze strany obcí) - argument o jednání v souladu s péčí řádného hospodáře. Klíčová sdělení ze schůze sněmovny. Poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL): “Skutečně najisto říkáme, v případě, že tyto dluhy odpustíte, smažete penále a podobně, nejednáte v rozporu s péčí řádného hospodáře.” Lukáš Kolářík (Česká pirátská strana): “Když jsme toto řešili v našem kraji nebo i v dalších krajích, tak vždycky na zastupitelstvech narážíme na to, že oni se prostě bojí, že budou obviněni z toho, že nekonají s péčí řádného hospodáře a budou z to popotahováni. Takže tohle je krok velice dobrým směrem a můžeme dát samosprávám, ale i ostatním organizacím možnost a prostor se zbavit těchto dětských dluhů jednou provždy.”
Záznam z jednání sněmovny lze nalézt na webu Poslanecké sněmovny.

OPEN DATA: Rejstřík zahájených exekucí odhaluje nová data k dětským dluhům v Plzeňském kraji včetně největších věřitelů a nejčastěji zastoupených exekutorů

28. 1. 2021

Autor: SPOLEČNOST TADY A TEĎ

Díky spolupráci s poslancem Lukášem Koláříkem (Česká pirátská strana) a jeho asistentem Danielem Galuszkou jsme získali zcela nová data k dětským exekucím na území Plzeňského kraje. Zdrojem dat je Rejstřík zahájených exekucí (RZE), který provozuje Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Data jasně ukazují, že největšími věřiteli v Plzeňském kraji nejsou prvoplánové predátorské společnosti, ale obce, potažmo instituce či příspěvkové organizace s obcemi přímo spjaté. Dalším velkým věřitelem je třeba Fakultní nemocnice Plzeň řízená Ministerstvem zdravotnictví. Podívejte se na přehled nejdůležitějších zjištění, která vzešla z analýzy dat z RZE. Na analýze dat se podílela také partnerská organizace projektu Za děti bez dluhů - Člověk v tísni, o. p. s.

Rádio Impuls: Tisíce českých dětí se topí v exekucích

12. 1. 2021

Autor: Rádio Impuls, Markéta Imlaufová

Koordinátorka projektu Tereza Dvořáková přibližuje situaci dětských dlužníků v Plzeňském kraji v době před druhým čtením novely NOZ, která by měla nezletilé dlužníky před finanční zátěží na sklonku dospělosti ochránit. Více v článku na webu Rádia Impuls.

iDNES.cz: Soud se zastal ženy, která jela v MHD načerno, když už jí bylo patnáct

1. 12. 2020

Autor: MF DNES, iDNES.cz, Jaroslav Nedvěd

Zatím největší úspěch projektu Za děti bez dluhů v podobě rozsudku Okresního soudu Plzeň-město otevírá dveře také k oddlužení mladistvých. "Soudci totiž zastavili vymáhání finančních sankcí za cestování městskou veřejnou dopravou bez jízdenky v případu mladé ženy, která jela načerno, když už jí bylo 15 let. Zatím soudy zastavovaly vymáhání u mladších dětí. Nyní se ukazuje, že reálnou šanci uspět mají i starší nezletilí, o které se rodiče nestarali. Dopravní podniky v Plzni nyní evidují na sedm set dlužníků, kteří jeli načerno, když jim bylo od 15 do 17 let." Více informací ke kauze najdete v článku iDNES.

Seznam Zprávy: Dárek k 18. narozeninám: exekuce. Chcete víc informací? Dejte sedm milionů

23. 8. 2020

Autor: Seznam zprávy, Tomáš Svoboda

Projekt Za děti bez dluhů postupuje oslovováním institucí v Plzeňském kraji. Odpovědi okresních soudů na naše dotazy ohledně počtu dětských dlužníků jsou velmi nejednotné. "Okresní soud Plzeň-sever vyhledání dětských dlužníků vyčíslil na bezmála sedm milionů korun. Naopak sousední Plzeň-město jen na 75 tisíc korun," píše Tomáš Svoboda. Zatímco některé soudy si řekly o miliony korun, fakultní nemocnice Plzeň poskytla údaje o dětských dlužnících zadarmo. Eviduje jich přes 250. Celý článek si přečtěte zde.

Tisková konference v univerzitní kavárně Družba

25. 6. 2020

Autor: SPOLEČNOST TADY A TEĎ

Univerzitní kavárna Družba hostila tiskovou konferenci k projektu, kde jsme novinářům a novinářkám představili jeho cíle i kontext dětských dluhů v České republice i Plzeňském kraji. Po tiskové konferenci bude následovat informační kampaň, jejímž hlavním cílem je oslovení dětských dlužníků v Plzeňském kraji včetně dnes již mladých dospělých, jimž vznikl dluh v dětsví.

Workshop s advokátkou

15. 6. 2020

Autor: SPOLEČNOST TADY A TEĎ

V pátek 12. 6. jsme v naší konferenční místnosti uvítali spolupracující advokátkou Kristýnu Dolejšovou Kabelovou. Kristýna se – kromě jiného – dlouhodobě věnuje tématu dětských exekucí, několik našich klientů či klientek zastupovala u soudu, některé případy řešil i Ústavní soud, který přišel s důležitými nálezy ve vztahu k dětským dluhům a exekucím. Jako v případě ženy, která jela bez označeného lístku plzeňskou MHD, když jí bylo 9 let a byla v péči matky závislé na drogách, před soudem jí pak přidělený opatrovník de facto vůbec nezastupoval.

„Žena si stěžovala u Ústavního soudu, který jí vyhověl. „Bylo porušeno právo na ochranu vlastnictví, na přístup k soudu, být přítomen projednávání své věci a na zvláštní ochranu dětí,“ řekl soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček. Podle ústavních soudců je nutné, aby takové dětské dlužníky zastupoval u soudu opatrovník, který hájí jejich zájmy, a nesmí to být jen formalita. Dnešní rozhodnutí má podle soudce zpravodaje Vojtěcha Šimíčka zobecňující a precedenční potenciál.“ (zdroj: ct24.cz)

Cílem workshopu ale nebyla prezentace výstupů Ústavního soudu, ale ujasnění postupu při zastavování dětských exekucí pro naše sociální pracovnice, které ve spolupracujících rodinách již mapují výskyt neoprávněných dětských exekucí. Ujasnili jsme si rozdíly mezi odporem, žalobou pro zmatečnost, přemýšleli nad tím, kdy je v případě možné uvažovat nad ústavní stížností a zopakovali časové lhůty, které limitují jednání během celého postupu zastavování exekuce.

Projekt bude pokračovat informační kampaní během letních prázdnin.

Děti nemají mít dluhy! Začal projekt Za děti bez dluhů

1. 4. 2020

Autor: SPOLEČNOST TADY A TEĎ

Náš projekt Za děti bez dluhů je jedním ze 60 úspěšných projektů v rámci programu Active Citizens Fund, který otevřela Nadace Open Society Fund Praha. Vydáváme se tak na dvouletou cestu, na jejímž konci v ideálním případě uvidíme oddlužení tisíců dětí a mladých lidí, kterým v době, kdy byli ještě dětmi, vznikly dluhy. V projektu se těšíme na spolupráci s partnerem – plzeňskou pobočkou organizace Člověk v tísni. Spolu s lidmi z Člověka v tísni se v terénní sociální práci s problematikou dětských dluhů setkáváme již řadu let a tento projekt vnímáme jako další krok na cestě k nápravě stavu, který nemá v Evropě obdoby.

Jedním ze záměrů projektu je prostřednictvím kampaně informovat o problematice dětských dlužníků, resp. o tom, že existuje možnost se dané nespravedlnosti aktivně bránit. Hlavním cílem projektu je pak zastavení exekučních titulů, které byly vydány na děti z Plzeňského kraje. Postup zastavování dětských exekucí bude dostupný v elektronické podobě pro další subjekty. V rámci projektu tedy vzniknou konkrétní mechanismy a nástroje, nejčastěji v podobě písemných dokumentů, které mohou sloužit jako vzory pro další kauzy v jiných krajích.

V rámci Active Citizens Fund jsme uspěli v sekci „Advokační a watchdogové aktivity“ a nacházíme se ve výborné společnosti organizací jako je například proFem, Hlídač státu, ARNIKA, či Zachraň Jídlo. Více informací o podpořených projektech a neziskových organizacích najdete zde.

Project info

The Pilsen Region is the region with the highest number of child debtors in the Czech Republic. There are many other young adults facing debts from fines incurred when they were minors. The aim of this project is to stop those writs of execution that were issued during childhood. An information campaign targeting families of child debtors as well as young adults with debts will take place with a view to offer them individual legal assistance and legal representation resulting in the suspension of child debts. A lobbying campaign concerning the courts and municipalities dealing with the child debtors problematique will be established and it will pursue obtention of the data needed for putting an end to the child debts at large.

Project Schedule: April 1 2020 – March 31 2022.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

The project video was made by Mynd Video s. r. o.

ZA DĚTI BEZ DLUHŮ

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. | sady Pětatřicátníků 27 | 301 00 Plzeň | Česká republika | © 2020 SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.