O projektu

Na Plzeňský kraj ještě donedávna připadalo nejvíce dětských exekucí z celé ČR. Další, původně dětští dlužníci, jsou dnes mladí dospělí lidé.

Tento stav, ve světě bohužel unikátní, jsme chtěli změnit. Mnohé se nám podařilo během realizace prvního projektu zaměřeného na dětské exekuce v Plzeňském kraji – „Za děti bez dluhů“. Jeho cílem bylo nemravně vydané exekuční tituly na děti zastavit, prostřednictvím individuální právní asistence a právního zastupování. Dosáhli jsme i systémových změn, jak na úrovni jednotlivých věřitelů z řad veřejných institucí, tak na úrovni legislativy. Přesto to nestačí. Dětské exekuce jsou vymáhány i nadále.

Proto jsme se rozhodli pokračovat a v současné době realizujeme projekt „Za děti bez dluhů vol.2“. Tentokrát se zaměřujeme na dětské exekuce v celé České republice, chceme spolupracovat s obcemi a dalšími subjekty, které chceme naučit zastavovat dětské exekuce. Budeme mít k dispozici data, o která chceme opírat spolupráci s obcemi a věřiteli. Jmenovatel všech aktivit je prostý – zastavení nemravných dětských exekucí.

Projekt „Za děti bez dluhů“ byl realizován od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2022. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. Titulní video projektu vytvořila společnost Mynd Video s. r. o.

Projekt „Za děti bez dluhů vol.2“ je realizován od 1. 4. 2022 do 30. 9. 2023. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Pro dlužníky

Projekt Za děti bez dluhů cílí na všechny dětské dlužníky v Plzeňském kraji. Víte-li o tom, že Vám vznikl dluh, když jste byli dětmi, ozvěte se nám skrze kontakty níže. Pokud jste zákonnými zástupci a víte o dluzích Vašich dětí, ozvěte se také. Nabízíme právní asistenci a zastupování s cílem zastavení exekucí. Dětské dluhy v Plzeňském kraji vznikaly a vznikají nejčastěji v souvislosti s neplacením poplatků za veřejné služby – jízdné v dopravních podnicích, svoz komunálního odpadu, hospitalizaci v nemocnici, za nevrácené knihy v knihovnách či neplacené telefonní účty.

Problematika dětských dluhů

V ČR je v exekuci přibližně 3 000 dětí. Z toho nejvíce, skoro 600, žije v Plzeňském kraji. Další, původně dětští dlužníci, jsou dnes mladí dospělí lidé. Exekuce z dětství si přineslo do dospělého života na desetitisíce lidí. Mapa exekucí uvádí, že aktuálně je ve věkové kohortě 18-29 let v exekuci téměř 90 000 lidí. Dětské exekuce jsou evropskou raritou a hlavní příčiny jejich výskytu v ČR shrnujeme ve 4 bodech:

Vysoké odměny exekutorů a advokátů motivující k zisku. Dluhy byly i přeprodávány soukromým firmám. Klientelismem v ČR započal neomezený obchod s dluhy, do kterého spadly i děti.

Kvůli přetíženosti soudů, které volily právní legalismus, nedocházelo k individuálnímu posuzování případů a nebylo přihlíženo k okolnostem, ve kterých se děti v době vzniku dluhu nacházely.

Děti neměly u soudu řádné, či žádné zastupování.

Text občanského zákoníku jasně nevymezuje finanční odpovědnost zákonného zástupce za svého potomka.

Subjekty, které vygenerovaly nejvíce dětských dlužníků jsou: dopravní podniky (jízda bez jízdenky), obce (poplatky za svoz odpadu), telefonní operátoři (nehrazení smluvních služeb), nemocnice (regulační poplatky za pobyt), knihovny (pokuty za prodlení zápůjčky). Mladý člověk vstupující do dospělého života s exekucí je socioekonomicky paralyzován a exekuce obecně jsou značnou finanční zátěží státu. Vedou k zaměstnání na černo, tím ztrátám ve státním rozpočtu, k administrativnímu zatížení zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají lidi s exekucemi. K nelegálním formám obživy a jsou kriminogenním faktorem, což přináší výdaje na prevenci. Dluhy vytváří odkázanost na dávkový systém a sociální služby. Udržují trh s ubytovnami, napjaté klima společnosti. Data vychází převážně z vlastní sociální práce a právních kauz naší organizace a partnerské organizace Člověk v tísni.

Kauzy

V této sekci archivujeme kauzy, s nimiž jsme se v průběhu mnoha let práce na řešení dětských exekucí setkali. Proč to děláme? Chceme tím přiblížit způsoby, kterými různé institucionální sféry vznik a trvání systému dětských exekucí umožňovaly (a dosud mnohde umožňují).

Po rozkliknutí si můžete přečíst shrnutí dané kauzy a prohlédnout si úřední dokumenty či mediální výstupy, které kauzu dokládají a popisují.

Chcete informace o dětských dlužnících v Plzeňském kraji? Bude Vás to stát 11 miliónů korun.

Ve 4 letech dlužníkem obce Chodov.

Dopravní podnik hl. m. Prahy – vymáhání exekucí z dětství jako další políček právnímu státu

Veřejné nemocnice jako aktéři protiústavního vymáhání dětských exekucí

Veřejné nemocnice jako aktéři byznysu s dětskými dluhy

Z klientské kauzy nález Ústavního soudu a další milník

TOP 3 nejbizarnější vymáhání dětských dluhů: Fond oprav

TOP 3 nejbizarnější vymáhání dětských dluhů: Dědictví

TOP 3 nejbizarnější vymáhání dětských dluhů: Zdravotní pomůcka jako příčina dětské exekuce

Ke stažení

V této sekci si můžete stáhnout několik dokumentů. Během posledních dvou let jsme nabyli mnohé zkušenosti při zastavování dětských exekucí, zejména exekucí vzniklých ještě před účinností novely 192/2021 Sb - ta je účinná ode dne 1. 7. 2021. Zkušenosti jsme shrnuli v dokumentu s názvem Postup při zastavování dětských exekucí vzniklých před účinností novely 192/2021 Sb - viz níže. Pokud vás zajímá efekt novelizace platné od 1. 7. 2021 na problematiku dětských dluhů, bude nejlepší pročíst materiál partnerské organizace Člověk v tísni.

Pokud máte - ať už za sebe nebo jako zástupce organizace - zájem o informace ve věci dětských exekucí, je možné podat si žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Vytvořili jsme vzory pro podání žádosti na obci i na okresním soudu - viz níže. Pokud tedy máte dojem, že dětskou exekuci obec stále spravuje, je možné podat výše popsanou žádost právě obci, případně příslušnému okresnímu soudu. Zároveň se může stát, že si obec nebo soud naúčtuje za práci na odpovědi nějaký poplatek. V takovém případě se na nás obraťte a napište nám na exekuce@tadyated.org, nebo nám nechte zprávu na facebooku.

Aktuality

Seznam Zprávy

13.03.2024

Panika a strach. Bratři z dětského domova čelí exekuci kvůli dluhu za odpady

168 hodin

05.02.2024

Exekuce za popelnici

168 hodin

26.06.2023

Mašinka v exekuci II.

168 hodin

19.06.2023

Mašinka v exekuci

Deník.cz

19. 12. 2022

Dětské exekuce v Praze mizí. Nejčastěji za ně mohly poplatky obcím

Seznam Zprávy

8. 12. 2022

Nemocnice, radnice a operátoři poslaly do exekuce tisíce českých dětí

Seznam Zprávy

8. 12. 2022

Ostuda evropských rozměrů. České děti do exekucí posílaly radnice i nemocnice.

Česká televize

11. 11. 2022

Události v regionech, Dětské exekuce

Seznam Zprávy

8. 11. 2022

“O problému víme a monitorujeme ho.” Jak stát léta ignoroval dětské exekuce.

5:59

8. 11. 2022

Dětské exekuce věcí minulosti? Ne tak docela

Seznam Zprávy

31.10.2022

Ostuda Česka: Systém poslal do exekuce tisíce dětí do 18 let

Česká televize

25. 10. 2022

Události v regionech, Téměř 16 tisíc dětí a mladistvých v exekucích

Získání dat a mapa dětských exekucí

1. 1. 2023

Autor: TADY A TEĎ

V letošním roce (2022) se nám podařilo získat nejaktuálnější data o dětech a mladých dospělých, kteří jsou stále v exekuci. Data jsme získali z Rejstříku zahájených exekucí od Ministerstva spravedlnosti ČR. Data máme k dispozici a poskytujeme je dalším relevantním institucím a partnerům, jako je např. PAQResearch, aby jejich využití bylo co nejrozsáhlejší. Jelikož jsou informace dostupné na úrovni okresů je možné je využívat k identifikaci počtu exekucí nejen v daných okresech, ale jsme z nich schopni určit i pohledávky u nejrůznějších subjektů. To nám mimo jiného slouží k navazování spolupráce s jednotlivými obcemi a věřiteli. Současně jsme se rozhodli data sdílet s veřejností, a to pomocí interaktivní mapy, která je dostupná na webu Za děti bez dluhů. S její pomocí si může každý najít informace o svém okresu, věřiteli či se podívat na celorepublikový přehled.

Tisková zpráva

1. 1. 2023

Autor: TADY A TEĎ

V listopadu 2022 proběhla tisková konference, na které byl prezentován projekt, jeho cíle, dosavadní úspěchy a získaná data. Zde si můžete přečíst tiskovou zprávu z této konference, ve které se vyjadřujeme k tématu dětských exekucí, jejich aktuální situaci a rozebíráme nejnovější získaná data z RZE od MSp.

Mluvíme zde o 15 000 dětí a mladých dospělí, kteří jsou v exekučních řízeních. V rámci projektu chceme tento stav individiálně a systematicky řešit, proto také nabízíme spolupráci a navrhujeme možná řešení.

Pokračujeme! Projekt Za děti bez dluhů vol.2 byl podpořen

1. 4. 2022

Autor: TADY A TEĎ

Díky podpoře v rámci programu Active Citizens Fund, který otevřela Nadace Open Society Fund Praha, můžeme dál pokračovat s prací na ukončování dětských exekucí. Na naši dosavadní práci navazujeme projektem Za děti bez dluhů vol. 2.

Cíl zůstává stejný – zastavení nemravných dětských exekucí. Nástroje nového projektu jsou trochu odlišné, ačkoliv u individuálního zastupování klientů samozřejmě zůstáváme i dál. V následujícím roce a půl se chceme zaměřit na celou ČR, pracovat s obcemi a věřiteli na základě získaných dat. Chceme předávat naše know-how dalším organizacím v ČR, jejichž klienti se potýkají s dětskými exekucemi.

Sepsali jsme Postup při zastavování dětských exekucí

30. 3. 2022

Autor: TADY A TEĎ

Projekt Za děti bez dluhů končí a jedním z jeho posledních výstupů je i Postup při zastavování dětských exekucí. Konkrétně jde o dětské exekuce vzniklé ještě před účinností novely 192/2021 Sb, která je účinná ode dne 1. 7. 2021. Jedná se tedy o množinu dětských exekucí, u nichž původně dětský dlužník nabyl svéprávnosti ještě před dnem nabytí účinnosti novely. Efekty novely na problematiku dětských exekucí po 1. 7. 2021 dobře mapuje a popisuje tento materiál partnerské organizace Člověk v tísni.

Dětské dluhy v Olomouci

16. 11. 2021

Autor: SPOLEČNOST TADY A TEĎ

Na konci září jsme díky účasti na konferenci S krajem z okraje získali zajímavé kontakty. Dnes dopoledne se kolegyně Tereza Dvořáková zúčastnila setkání s různými aktéry Olomouckého kraje, a to na pozvání Veroniky Žákové z Agentury pro sociální začleňování. Představila problematiku dětských exekucí prizmatem našeho působení v Plzeňském kraji. Zájem o propojení a spolupráci na řešení dětských exekucí registrujeme také ze strany Karlovarského kraje.

MF Dnes/iDnes.cz: Konec kauzy dluhu, který měl chlapec od čtyř let za poplatky za služby

13. 10. 2021

Autor: MF DNES, iDNES.cz, Jaroslav Nedvěd

Kauzu vymáhání dluhu po malém chlapci popsala také MF DNES, konkrétně Jaroslav Nedvěd. Případ je pozoruhodný z více důvodů. Jednak ilustruje přetrvávající praxi vymáhání dluhů po dětech ze strany věřitelů jako jsou obce. „Kontaktovali jsme město Chodov a navrhli zastavení exekuce v nalézacím řízení, poukazovali jsme na judikaturu Ústavního soudu. Město s tím nesouhlasilo a nadále trvalo na vymáhání dluhu včetně příslušenství v řízení před Okresním soudem v Karlových Varech,“ uvádí v textu advokátka Kristýna Dolejšová Kabelová, která začala zájmy chlapce hájit.

Pak došlo ke zvratu.

“Exekutor obdržel od města Chodov návrh na zastavení exekuce. Tím bylo zrušeno soudní jednání. Spor ale neskončil. Exekutor totiž v usnesení o zastavení exekuce rozhodl, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení, tedy ani samotný chlapec. Advokátka proti rozhodnutí o nákladech řízení podala odvolání. Věc pak posuzoval Krajský soud v Plzni, který dal nakonec chlapcově advokátce za pravdu a odmítl upření práva na náhradu nákladů řízení.” I když se tedy chlapec prostřednictvím advokátky bránil, náklady na vedení sporu mu zpočátku nebyly přiznány - to následovalo až po další intervenci advokátky. Mnoho lidí často neví, že i proti takovému postupu je možné se odvolat.

Rozhodnutí Krajského soudu v Plzni tak lze vnímat jako důležitý precedent pro další případy. Zároveň se mění praxe vybírání poplatků za odpad v obci Chodov, kde již nebudou chodit složenky na jednotlivé obyvatele (děti).

ČT24: Zastavte dětské exekuce, vyzývá obce Plzeňský kraj. V regionu jich je nejvíc z celého Česka

5. 10. 2021

Autor: ČT24, Andrea Čandová

Na důležitý krok v řešení dětských exekucí na území Plzeňského kraje - totiž na výzvu krajského úřadu směrem k obcím - se v širším kontextu zaměřuje také reportáž a text České televize. Reportáž přibližuje příběh chlapce, který měl exekuci již ve 3 letech. Ta byla v letošním roce konečně zastavena i díky tomu, že se na nás jeho maminka obrátila.

Zastavování dětských exekucí se bohužel neděje en bloc, věřitelé (obce, dopravní podniky, nemocnice a další) nepostupují jednotně - a to ani 3 měsíce poté, co v platnost vstoupila novelizace, která plošné zastavování většiny dětských dluhů umožňuje.

Konference “S krajem z okraje” a zájem řešit dětské dluhy na úrovni dalších krajů

1. 10. 2021

Autor: SPOLEČNOST TADY A TEĎ

Ve středu 29. 9. jsme se zúčastnili mimořádně zajímavé konference S krajem z okraje s podtitulem Role krajů v sociálním začleňování. Konferenci uspořádalo MMR a Agentura pro sociální začleňování (ASZ). Po dopoledním bloku přednášek nabitých daty jsme se odpoledne zúčastnili ještě diskuzního bloku k možnostem podpory dluhového poradenství ze strany krajů. Kromě obvyklého kroucení hlavami a podivování nad některými aspekty dětských exekucí jsme se setkali také se zájmem ze strany ASZ (konkrétně pro Olomoucký kraj) a úředníků krajských úřadů (Karlovarský kraj a Moravskoslezský kraj). Těšíme se na spolupráci a možnost lokální řešení dětských exekucí dostávat také mimo území Plzeňského kraje.

iDnes.cz: Kraj vyzval starosty, aby ukončili exekuce proti dětským dlužníkům

22. 9. 2021

Autor: MF DNES, iDNES.cz, Jaroslav Nedvěd

Další velký krok na cestě k vymýcení dětských dluhů. A také palec nahoru pro Plzeňský kraj. Ten nyní totiž vyzývá starosty obcí na území Plzeňského kraje, aby aktivně ze své pozice ukončili po dětech vymáhané exekuce. Velkou zásluhu v tomto pokroku má Jitka Kylišová, předsedkyně výboru pro sociální věci.

Ještě si dovolíme krátké resumé, chronologicky: 1) Na konci r. 2020 jsme získali do té doby neveřejná data z Rejstříku zahájených exekucí, šlo o dětské exekuce v Plzeňském kraji. 2) S daty jsme seznámili zastupitele a zastupitelky Plzeňského kraje na krajském úřadu. 3) Komentovali jsme návod úřadu pro obce v kraji, kterak dětské exekuce zastavovat. 4) Plzeňský kraj nyní vyzývá starosty obcí k ukončení vymáhaných dětských exekucí.

Aktuálně.cz: Exekuce decimují mladé lidi. Stát selhal, až teprve nyní hledá cestu ven

5. 5. 2021

Autor: Aktuálně.cz, Adéla Očenášková

Téma dětských dluhů jako součást seriálu reportáží, rozhovorů a analýz zaměřených na širší téma - sociální nerovnost a skrytou chudobu. Seriál nese název Chudé Česko 21 a přináší jej Aktuálně.cz. V textu hovoří koordinátorku tohoto projektu Tereza Dvořáková, reportérka přibližuje příběh naší klientky.

"Sotva mi bylo osmnáct, sotva jsem začala něco dělat, zjistila jsem, že mám tolik dluhů, a ještě k tomu jsem v exekuci. Nebylo to příjemné,“ vzpomíná dnes třiadvacetiletá žena z Plzně na své pocity, když se před pěti lety dozvěděla, že má na krku pohledávky okolo 100 tisíc korun. Nevěděla o nich a ani za ně nemohla."

Celý text si přečtěte na webu Aktuálně.cz.

Konec dětských dluhů v Čechách

8. 3. 2021

Autor: SPOLEČNOST TADY A TEĎ

V pátek 5. 3. Poslanecká sněmovna drtivou shodou rozhodla o tom, že v České republice již nebudou vznikat další dětské dluhy. Zároveň poslanci rozhodli, že stávající dětské dluhy bude možné ze strany věřitelů plošně zastavovat. Na tématu dětských dluhů pracujeme již několik let spolu s partnerskou organizací Člověk v tísni. Páteční rozhodnutí PSPČR vnímáme jako velký milník a nápravu několik let trvající společenské nespravedlnosti. Sněmovnou odsouhlasené návrhy legislativních úprav NOZ a OSŘ nyní putují do Senátu.

Přečtěte si některé mediální výstupy k tomuto společenskému milníku: ČTK; ČT24; iDNES.CZ; INFO.CZ

Všechny páteční poslanecké rozpravy si můžete přečíst v příslušném stenoprotokolu na webu PSPČR.

Plzeňský kraj chce řešit dětské dluhy

23. 2. 2021

Autor: SPOLEČNOST TADY A TEĎ

Včera jsme se zúčastnili zasedání Výboru pro sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje - jako hosté. Tereza Dvořáková a Jakub Chabr na pozvání předsedkyně Výboru Jitky Kylišové seznámili jeho členy a členky s aktuálními daty o dětských dluzích v rámci Plzeňského kraje. Po prezentaci následovala věcná debata, probírali jsme možnosti řešení na úrovni kraje i místních samospráv. Na zasedání panovala shoda na tom, že protiústavní dětské dluhy je potřeba řešit a pokračovat ve spolupráci. Podívat se můžete také na příspěvek na našem facebooku. Na facebooku informujeme nejen o vývoji dětských dluhů.

MF Dnes/iDnes.cz: Je velmi těžké v osmnácti zjistit, že dlužíte statisíce

20. 2. 2021

Autor: MF DNES, iDNES.cz, Jaroslav Nedvěd

V dnešní Mladé frontě Dnes vyšel obsáhlý rozhovor Jaroslava Nedvěda s naší ředitelkou Michaelou Stehlíkovou - samozřejmě o dětských dluzích. Dozvíte se v něm, jak mohly dětské dluhy v naší zemi vznikat, ale také jak jsme je začali v naší sociální práci na území města Plzně "objevovat" my, jaké to mělo dopady na klienty. Historický exkurz pak doplňuje i aktuální stav problematiky. V rozhovoru dojde na činnost Poslanecké sněmovny, která má možnost vzniku dalších dětských dlužníků zamezit, ale i na význam nových dat z Rejstříku zahájených exekucí, která jsme získali a prezentovali v lednu (viz aktualita níže, OPEN DATA, 28. 1. 2021). Přečtěte si ale celý rozhovor.

Konec vzniku dalších dětských dluhů na dohled: novela NOZ a OSŘ jde do třetího čtení

14. 2. 2021

Autor: SPOLEČNOST TADY A TEĎ

Ve středu 10. 2. na své 79. schůzi Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky poslala do třetího čtení návrhy na změny Nového občanského zákoníku a Občanského soudního řádu. Několik nových opatření by de facto vedlo k tomu, že vznik dalších dětských dlužníků by neměl již být vůbec možný. Návrhy pamatují i na často zmiňovanou překážku oddlužení (např. ze strany obcí) - argument o jednání v souladu s péčí řádného hospodáře. Klíčová sdělení ze schůze sněmovny. Poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL): “Skutečně najisto říkáme, v případě, že tyto dluhy odpustíte, smažete penále a podobně, nejednáte v rozporu s péčí řádného hospodáře.” Lukáš Kolářík (Česká pirátská strana): “Když jsme toto řešili v našem kraji nebo i v dalších krajích, tak vždycky na zastupitelstvech narážíme na to, že oni se prostě bojí, že budou obviněni z toho, že nekonají s péčí řádného hospodáře a budou z to popotahováni. Takže tohle je krok velice dobrým směrem a můžeme dát samosprávám, ale i ostatním organizacím možnost a prostor se zbavit těchto dětských dluhů jednou provždy.”
Záznam z jednání sněmovny lze nalézt na webu Poslanecké sněmovny.

OPEN DATA: Rejstřík zahájených exekucí odhaluje nová data k dětským dluhům v Plzeňském kraji včetně největších věřitelů a nejčastěji zastoupených exekutorů

28. 1. 2021

Autor: SPOLEČNOST TADY A TEĎ

Díky spolupráci s poslancem Lukášem Koláříkem (Česká pirátská strana) a jeho asistentem Danielem Galuszkou jsme získali zcela nová data k dětským exekucím na území Plzeňského kraje. Zdrojem dat je Rejstřík zahájených exekucí (RZE), který provozuje Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Data jasně ukazují, že největšími věřiteli v Plzeňském kraji nejsou prvoplánové predátorské společnosti, ale obce, potažmo instituce či příspěvkové organizace s obcemi přímo spjaté. Dalším velkým věřitelem je třeba Fakultní nemocnice Plzeň řízená Ministerstvem zdravotnictví. Podívejte se na přehled nejdůležitějších zjištění, která vzešla z analýzy dat z RZE. Na analýze dat se podílela také partnerská organizace projektu Za děti bez dluhů - Člověk v tísni, o. p. s.

Rádio Impuls: Tisíce českých dětí se topí v exekucích

12. 1. 2021

Autor: Rádio Impuls, Markéta Imlaufová

Koordinátorka projektu Tereza Dvořáková přibližuje situaci dětských dlužníků v Plzeňském kraji v době před druhým čtením novely NOZ, která by měla nezletilé dlužníky před finanční zátěží na sklonku dospělosti ochránit. Více v článku na webu Rádia Impuls.

iDNES.cz: Soud se zastal ženy, která jela v MHD načerno, když už jí bylo patnáct

1. 12. 2020

Autor: MF DNES, iDNES.cz, Jaroslav Nedvěd

Zatím největší úspěch projektu Za děti bez dluhů v podobě rozsudku Okresního soudu Plzeň-město otevírá dveře také k oddlužení mladistvých. "Soudci totiž zastavili vymáhání finančních sankcí za cestování městskou veřejnou dopravou bez jízdenky v případu mladé ženy, která jela načerno, když už jí bylo 15 let. Zatím soudy zastavovaly vymáhání u mladších dětí. Nyní se ukazuje, že reálnou šanci uspět mají i starší nezletilí, o které se rodiče nestarali. Dopravní podniky v Plzni nyní evidují na sedm set dlužníků, kteří jeli načerno, když jim bylo od 15 do 17 let." Více informací ke kauze najdete v článku iDNES.

Seznam Zprávy: Dárek k 18. narozeninám: exekuce. Chcete víc informací? Dejte sedm milionů

23. 8. 2020

Autor: Seznam zprávy, Tomáš Svoboda

Projekt Za děti bez dluhů postupuje oslovováním institucí v Plzeňském kraji. Odpovědi okresních soudů na naše dotazy ohledně počtu dětských dlužníků jsou velmi nejednotné. "Okresní soud Plzeň-sever vyhledání dětských dlužníků vyčíslil na bezmála sedm milionů korun. Naopak sousední Plzeň-město jen na 75 tisíc korun," píše Tomáš Svoboda. Zatímco některé soudy si řekly o miliony korun, fakultní nemocnice Plzeň poskytla údaje o dětských dlužnících zadarmo. Eviduje jich přes 250. Celý článek si přečtěte zde.

Tisková konference v univerzitní kavárně Družba

25. 6. 2020

Autor: SPOLEČNOST TADY A TEĎ

Univerzitní kavárna Družba hostila tiskovou konferenci k projektu, kde jsme novinářům a novinářkám představili jeho cíle i kontext dětských dluhů v České republice i Plzeňském kraji. Po tiskové konferenci bude následovat informační kampaň, jejímž hlavním cílem je oslovení dětských dlužníků v Plzeňském kraji včetně dnes již mladých dospělých, jimž vznikl dluh v dětsví.

Workshop s advokátkou

15. 6. 2020

Autor: SPOLEČNOST TADY A TEĎ

V pátek 12. 6. jsme v naší konferenční místnosti uvítali spolupracující advokátkou Kristýnu Dolejšovou Kabelovou. Kristýna se – kromě jiného – dlouhodobě věnuje tématu dětských exekucí, několik našich klientů či klientek zastupovala u soudu, některé případy řešil i Ústavní soud, který přišel s důležitými nálezy ve vztahu k dětským dluhům a exekucím. Jako v případě ženy, která jela bez označeného lístku plzeňskou MHD, když jí bylo 9 let a byla v péči matky závislé na drogách, před soudem jí pak přidělený opatrovník de facto vůbec nezastupoval.

„Žena si stěžovala u Ústavního soudu, který jí vyhověl. „Bylo porušeno právo na ochranu vlastnictví, na přístup k soudu, být přítomen projednávání své věci a na zvláštní ochranu dětí,“ řekl soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček. Podle ústavních soudců je nutné, aby takové dětské dlužníky zastupoval u soudu opatrovník, který hájí jejich zájmy, a nesmí to být jen formalita. Dnešní rozhodnutí má podle soudce zpravodaje Vojtěcha Šimíčka zobecňující a precedenční potenciál.“ (zdroj: ct24.cz)

Cílem workshopu ale nebyla prezentace výstupů Ústavního soudu, ale ujasnění postupu při zastavování dětských exekucí pro naše sociální pracovnice, které ve spolupracujících rodinách již mapují výskyt neoprávněných dětských exekucí. Ujasnili jsme si rozdíly mezi odporem, žalobou pro zmatečnost, přemýšleli nad tím, kdy je v případě možné uvažovat nad ústavní stížností a zopakovali časové lhůty, které limitují jednání během celého postupu zastavování exekuce.

Projekt bude pokračovat informační kampaní během letních prázdnin.

Děti nemají mít dluhy! Začal projekt Za děti bez dluhů

1. 4. 2020

Autor: SPOLEČNOST TADY A TEĎ

Náš projekt Za děti bez dluhů je jedním ze 60 úspěšných projektů v rámci programu Active Citizens Fund, který otevřela Nadace Open Society Fund Praha. Vydáváme se tak na dvouletou cestu, na jejímž konci v ideálním případě uvidíme oddlužení tisíců dětí a mladých lidí, kterým v době, kdy byli ještě dětmi, vznikly dluhy. V projektu se těšíme na spolupráci s partnerem – plzeňskou pobočkou organizace Člověk v tísni. Spolu s lidmi z Člověka v tísni se v terénní sociální práci s problematikou dětských dluhů setkáváme již řadu let a tento projekt vnímáme jako další krok na cestě k nápravě stavu, který nemá v Evropě obdoby.

Jedním ze záměrů projektu je prostřednictvím kampaně informovat o problematice dětských dlužníků, resp. o tom, že existuje možnost se dané nespravedlnosti aktivně bránit. Hlavním cílem projektu je pak zastavení exekučních titulů, které byly vydány na děti z Plzeňského kraje. Postup zastavování dětských exekucí bude dostupný v elektronické podobě pro další subjekty. V rámci projektu tedy vzniknou konkrétní mechanismy a nástroje, nejčastěji v podobě písemných dokumentů, které mohou sloužit jako vzory pro další kauzy v jiných krajích.

V rámci Active Citizens Fund jsme uspěli v sekci „Advokační a watchdogové aktivity“ a nacházíme se ve výborné společnosti organizací jako je například proFem, Hlídač státu, ARNIKA, či Zachraň Jídlo. Více informací o podpořených projektech a neziskových organizacích najdete zde.

Project info

Until recently, the Pilsen Region had the highest number of child debtors in the Czech Republic. Other, originally child debtors, are now young adults.

We wanted to change this situation, which is shamefully unique in the world. We managed to achieve a lot during the implementation of the first project „Za děti bez dluhů“ („For Debt-Free Children“) focused on child debt foreclosures in the Pilsen Region. Its aim was to stop the immorally issued writs of execution on children, through individual legal assistance and legal representation. We have also achieved systemic changes at the level of individual public creditors and at the level of national legislation. Yet this is not enough. Child foreclosures continue to be enforced.

That is why we have decided to continue and are currently implementing the project "For Debt-Free Children 2.0". This time we are focusing on child foreclosures throughout the whole Czech Republic, we want to cooperate with municipalities and other entities that we want to educate and encourage to stop child foreclosures. We will have the data to inform our work with municipalities and creditors alike. The common denominator of all activities is simple - stopping immoral child foreclosures.

The project "For Debt-Free Children" was implemented from 1 April 2020 to 31 March 2022. The project was supported by the Open Society Foundation within the framework of the Active Citizens Fund programme, which aims to support civil society and strengthen the capacity of non-profit organisations. The programme is funded by the EEA and Norway Grants. The title video of the project was produced by Mynd Video s. r. o.

The project "For Debt-Free Children 2.0" is implemented from 1 April 2022 to 30 September 2023. The project is supported by the Open Society Foundation within the framework of the Active Citizens Fund programme, which aims to support civil society and strengthen the capacity of non-profit organisations. The programme is funded by the EEA and Norway Grants.

ZA DĚTI BEZ DLUHŮ

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. | sady Pětatřicátníků 27 | 301 00 Plzeň | Česká republika | © 2020 SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.

Twitter | Facebook | Instagram