Ve 4 letech dlužníkem obce Chodov

KAUZA

Na podzim roku 2020 opakovaně odmítala obec Chodov zastavit exekuci vedenou proti osmiletému Samuelovi. Exekuce mu vznikla dluhem na poplatku za svoz komunálního odpadu. Advokátka zastupující Samuela se proto odvolala na Karlovarský kraj s odkazem na protiústavnost postupu.

Odvolání proti platebnímu výměru bylo na Krajský úřad podáno v prosinci 2020. Kauza měla klasické prodlevy, a nakonec se našla cesta jiná. Na jaře roku 2021 se podařilo domluvit s exekutorskou kanceláří a exekuci zastavit.

Kuriozitou pak ale bylo, že přesně po roce, v prosinci 2021, odpověděl Krajský úřad Karlovy Vary, že odvolání Samuelovi advokátky zamítá a potvrzuje zamítnutí zastavení exekuce, které vydala obec Chodov. A to více jak po 6 měsících od ukončení kauzy.

ŠIRŠÍ VÝZNAM KAUZY

U vymáhání se nepochybilo

ZA DĚTI BEZ DLUHŮ

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. | sady Pětatřicátníků 27 | 301 00 Plzeň | Česká republika | © 2020 SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.