Ve 4 letech dlužníkem obce Chodov

Na podzim roku 2020 opakovaně odmítala obec Chodov zastavit exekuci vedenou proti 8 letému Samuelovi. Vznikla (mu) dluhem na poplatku za svoz komunálho odpadu. Advokátka zastupující Samuela se proto odvolala na Karlovarský kraj s odkazem na protiústavnost postupu. Odvolání proti platebnímu výměru bylo na Krajský úřad podáno v prosinci 2020. Kauza měla klasické prodlevy a nakonec se našla cesta jiná. Na jaře roku 2021 se podařilo domluvit s exekutorskou kanceláří a exekuci zastavit. Kuriozitou proto pak bylo, že přesně po roce, v prosinci 2021, odpověděl Krajský úřad Karlovy Vary, že odvolání Samuelovi advokátky zamítá a potvrzuje zamítnutí zastavení exekuce, které vydala obec Chodov. A to více jak po 6 měsících od ukončení kauzy.

Dětské exekuce za odpad jsou stále nezákonně vedeny a vymáhány. Upozorňujeme na to!

U vymáhání se nepochybilo

ZA DĚTI BEZ DLUHŮ

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. | sady Pětatřicátníků 27 | 301 00 Plzeň | Česká republika | © 2020 SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.