Veřejné nemocnice jako aktéři byznysu s dětskými dluhy

KAUZA

Fakultní nemocnice Bulovka - stejně jako některé další veřejné nemocnice v Česku - přeprodávala dětské dluhy soukromým vyhamatelům. Vysvětlíme, jaké to má dodnes důsledky na spoustu mladistvých.

PRODEJ POHLEDÁVEK A JEHO DŮSLEDKY

V příloze níže si můžete prohlédnout dva rozsudky okresních soudů - z Karlových Varů a Mělníka. V obou případech je žalobcem soukromá vymahačská firma, která vymáhání nezaplacených pohledávek (v těchto případech za hospitalizace) odkoupila od Fakultní nemocnice Bulovka. Z dokumentů se lze domnívat, že nemocnice v té době velmi pravděpodobně tušila, že jde o děti, přesto proti přeprodeji dluhů nic nedělala.

NÁRŮST PŘÍSLUŠENSTVÍ A DALŠÍ DŮSLEDKY

V průběhu let se částky vymáhané již soukromou firmou podstatně zvyšovaly, takže v současnosti jsou v řádu tisíců či desetitisíců. Co je však zásadní, je transformace dluhu. Z původně veřejnoprávního dluhu je nyní dluh soukromý.

ŠIRŠÍ VÝZNAM KAUZY

Nemocnice Bulovka a prodej dětského dluhu
Nemocnice Bulovka a prodej dětského dluhu 2

ZA DĚTI BEZ DLUHŮ

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. | sady Pětatřicátníků 27 | 301 00 Plzeň | Česká republika | © 2020 SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.