Z klientské kauzy nález Ústavního soudu a další milník

KAUZA

Naše bývalá klientka Irena byla již roku 2011 v MHD přistižena bez platného jízdního dokladu. Na pokutu jako dítě, respektive mladistvá, neměla peníze. Co je zásadní - nezabývala se jí však ani její zákonná zástupkyně. Irena tehdy zažila ještě dva “záchyty” před dovršením svých 15 let.

VÝZNAMNÉ VÍTĚZSTVÍ V SOUDNÍM SPORU

Tyto dvě exekuce z doby, kdy Irena docházela ještě na základní školu, se povedlo zastavit v rámci jiné kauzy - v té se řešil přeprodej dětských exekucí do daňového ráje advokátních kanceláří. Jak ale došlo k zastavení třetí exekuce? Tu vymáhaly přímo dopravní podniky, které se odmítly dohodnout s právní zástupkyní Ireny.

Obhajoba byla postavena na faktu, že Irena samotná nebyla nikdy ze strany dopravních podniků (ani soudu) informována o tom, že je žalována, ani že je po ní vymáhána exekuce.

ÚSTAVNÍ SOUD

Věc se dostala až k Ústavnímu soudu, který ve svém nálezu konstatoval, mimo jiné, že nelze vydávat platební rozkazy vůči nezletilým dlužníkům, jsou-li na místě pochybnosti o řádném zastupování zákonným zástupcem. Pokud tedy rodiče nezletilé nebránili, lze i exekuce mladistvých zastavit.

ŠIRŠÍ VÝZNAM KAUZY

MF DNES Přelomová kauza

ZA DĚTI BEZ DLUHŮ

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. | sady Pětatřicátníků 27 | 301 00 Plzeň | Česká republika | © 2020 SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.