TOP 3 nejbizarnější vymáhání dětských dluhů: Dědictví

Dětské dluhy byly a jsou českou ostudou, která nemá v Evropě obdoby. Mezi exekucemi od obcí, nemocnic či dopravních podniků jsme se ale setkali i s opravdu velmi bizarními situacemi, které vedly k vymáhání exekucí po dětech. Dědictvím k dětské exekuci? Ano, v Česku to je možné.

KAUZA

Dědictví a dědické řízení. Běžná životní situace. V průběhu projektu jsme se ale hojně setkali s důsledky dědictví, které dopadají v podobě exekucí i na děti. Jak je to možné? Pozůstalý převezme dědictví, které obsahuje i dluhy po zemřelém. Pokud je pozůstalý zároveň zákonným zástupcem, přijímá často dědictví i pro své děti, které se pak stávají novými dlužníky – nejčastěji u půjček.

FOTO: ilustrační, Zdroj: PxHere

ZA DĚTI BEZ DLUHŮ

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. | sady Pětatřicátníků 27 | 301 00 Plzeň | Česká republika | © 2020 SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.