Veřejné nemocnice jako aktéři protiústavního vymáhání dětských exekucí

KAUZA

“Veřejné nemocnice se v minulosti podílely na byznysu s dětskými exekucemi, když dětské dluhy přeprodávaly (podobně jako kdysi dopravní podniky) vymahačským firmám. Důsledky této praxi však dlužníci pociťují dodnes.

UŽ V ROCE 2015 PROTIÚSTAVNÍ

Podívejme se opět na několik mediálních výstupů, které tento nešťastný a především protiústavní vývoj dokládají. Již v roce 2015 Ústavní soud (iROZHLAS) konstatoval,že:

“Nemocnice musí regulační poplatky za nezletilé vymáhat po jejich zákonných zástupcích. Podle Ústavního soudu není možné, aby zdravotnická zařízení chtěla peníze přímo po dětech.”

Soud tím reagoval na kauzu vymáhání dluhu za neuhrazený regulační poplatek ve Vinohradské nemocnici po nezletilém dítěti. Takové požadavky nemocnic Ústavní soud shledal obecně vadnými z důvodu jejich “rozporu se zásadami, uvedenými v úmluvě o právech dítěte.” Zcela klíčový je pak tento odstavec,

„V případech, kdy jde o zájem dítěte, je potřeba ten zájem upřednostnit, a hledat jiné možné a v tomto případě zákonem stanovené řešení. Ústavní soud vidí tento problém jako přesahující jednotlivý případ. Je to problém, který by měl být stanoven jako základ pro uvažování v podobných případech,“ vysvětlil ústavní soudce Jaroslav Fenyk.

Tento základ pro uvažování v podobných případech se však nepodařilo do veřejného prostoru v praxi aplikovat, jak si ukážeme vzápětí. Přenesme se do roku 2020, kdy je ministrem zdravotnictví Adam Vojtěch, který až po sérii článků v médiích nemocnice vyzval, aby posoudily situace dětských dlužníků. Jak uvedly Seznam Zprávy na příkladu tehdy třináctileté slovenské dívky:

“Bylo jí šest roků, když ji popálenou ošetřili lékaři v plzeňské fakultní nemocnici. Zranění na obličeji a krku se slovenské dívce postupně hojila, přesto měl dramatický zážitek překvapivé vyústění. Letos (rok 2020, pozn.) třináctileté děvče totiž po letech zjistilo, že kvůli nezaplacenému dluhu z nemocnice čelí exekuci. Dlužná částka za ošetření se s pokutami vyšplhala na 27 tisíc korun. Dívka mezitím skončila v české ústavní péči.”

ÚSTAVA JAKO TRHACÍ KALENDÁŘ, FORMALISMUS NIŽSÍCH SOUDŮ

Ani pět let po nálezu Ústavního soudu se s ohledem na vymáhání dětských dluhů nemocnicemi nic nezměnilo. Článek Seznam Zpráv dále shrnuje a cituje advokátku Kristýnu Dolejšovou Kabelovou:

“Tisíce lidí, kteří se do dluhové spirály dostaly jako děti, stále exekucím čelí. I přesto, že se jich vícekrát zastal Ústavní soud. K němu však doputuje jen zlomek podobných případů. Obecné soudy přitom v minulosti rozdávaly tisíce platebních rozkazů dětem, aniž by se šířeji zabývaly detaily jednotlivých případů. „Je alarmující, jak formalisticky je soudci často řešili,“ uvedla advokátka Kristýna Dolejšová Kabelová.”

OSTUDA EVROPSKÝCH ROZMĚRŮ

V prosinci roku 2022 přinesly Seznam Zprávy analýzu dětských exekucí datové novinářky Kateřiny Mahdalové, s níž jsme spolupracovali, respektive poskytli v té době aktuální data z Rejstříku zahájených exekucí. Lze v ní najít i tuto přehlednou mapu s tehdy aktuálními čísly o vymáhaných exekucích ze strany nemocnic.

ŠIRŠÍ VÝZNAM KAUZY

Nemocnice vymáhají dětské dluhy, zdroj: Seznam Zprávy

ZA DĚTI BEZ DLUHŮ

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. | sady Pětatřicátníků 27 | 301 00 Plzeň | Česká republika | © 2020 SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.