Dopravní podnik hl. m. Prahy – vymáhání exekucí z dětství jako další políček právnímu státu

KAUZA

“Pražský dopravní podnik je největším věřitelem dětských dlužníků v Česku”, uvozuje reportáž zpravodajském pořadu Události v regionech ze dne 11. 11. 2022 redaktor České televize Bohumil Klepetko. Obsáhlá reportáž začíná v čase 1:00.

Dále se dozvídáme, že Dopravní podnik města Prahy (DPP) stále eviduje 2170 dětských dlužníků s exekucí za nezaplacené jízdné. Tyto exekuce jsou přitom mnohdy - jako v případě čerstvě plnoleté Sáry z reportáže, kterou zastupuje advokátka Kristýna Dolejšová Kabelová - vymáhány srážkami ze mzdy ze strany exekutorů, často i když mladý dospělý nemá majetek z doby dětství. Sára tak zaplatila namísto 1 500 korun za pokutu hned 19 tisíc korun - právě kvůli srážkám ze mzdy.

ILEGÁLNÍ VYMÁHÁNÍ

Naprosto zásadní je, že podle novely občanského zákoníku platné od 1. 7. 2021 znamená, že srážky ze mzdy nemohou být v takových případech použity. Zákon tedy nic takového již  (v době reportáže) rok a půl nedovoluje, Dopravní podnik města Prahy i exekutor přesto žádost o zastavení této nelegální exekuce zamítli a spor bude nadále řešit soud

DĚTSKÉ DLUHY JAKO ŠPATNÁ PUBLICITA

Hana Kordová Marvanová, tehdejší radní pro legislativu hl. m. Prahy, v reportáži postup DPP a vymáhání exekucí dětí i mladistvých odmítá. Aby byla tato kauza ještě zajímavější, podívejme se do září roku 2019 na jiná vyjádření DPP i radní Kordové Marvanové. Najdeme je na portálu hl. m. Prahy či na serveru Aktuálně.cz.

Hned v perexu textu Aktuálně se dočteme, že “Pražský dopravní podnik (DPP) zastavil 124 exekucí dětí do 15 let.” Dále: “Podle radní Hany Marvanové se jedná většinou o dluhy, které vznikly před rokem 2008. Jejich vymáhání prostřednictvím exekuce považuje za nehumánní. [...] A konečně: "Dnes jsme schválili obchodní pokyn DPP, aby společně s advokáty zastavil dětské exekuce, informovala Marvanová.”

ŠIRŠÍ VÝZNAM KAUZY

Prosté srovnání obou mediálních výstupů nám umožňuje dobře ilustrovat, jak špatně se ve skutečnosti daří dětské exekuce zastavovat. Tato kauza je tedy důležitá a vede nás k těmto otázkám a tvrzením.

Zdroj: Česká televize

ZA DĚTI BEZ DLUHŮ

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. | sady Pětatřicátníků 27 | 301 00 Plzeň | Česká republika | © 2020 SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.