Chcete informace o dětských dlužnících v Plzeňském kraji? Bude Vás to stát 11 miliónů korun.

KAUZA

Obce i nemocnice, navzdory nálezům Ústavního soudu, dál vymáhají po tisících lidí pohledávky za poplatky za popelnice nebo za hospitalizaci. Závazky přitom vznikly v dětském věku, kdy je dotyční často nemohli ovlivnit.

UZAMČENÁ DATA

V červnu roku 2020 jsme se proto rozhodli oslovit sedm okresních soudů Plzeňského kraje, abychom zjistili detailnější strukturu dětských exekucí, případně se je snažili ex offo zastavovat. V dotazech na okresní soudy jsme si v souladu se zněním zákona o svobodném přístupu k informacím vyžádali data o počtech zadlužených dětí a lidí, u kterých byla exekuce započata před dovršením 18 let.

DIAMETRÁLNĚ ODLIŠNÁ PRÁCE

Všechny soudy se shodly v tom, že dětské dlužníky ze soudního informačního systému vyhledat nelze. S ručním prohledáváním spisů už se pak každý okresní soud popasoval po svém. Soudy se v odpovědích diametrálně odlišovaly. Lišily se v tom, kolik času by jim zabral jeden spis, či kolik by si za takovou práci hodinově účtovaly. Dva soudy odpověděly, že takovou informaci není možné poskytnout vůbec.

Data se nám podařilo nakonec získat přímo od Ministerstva spravedlnosti. Proces zastavování exekucí jsme si ale chtěli po roce ověřit. Proto jsme se opět obrátili na okresní soudy, konkrétně na OS Rokycany a OS Tachov. Soud v Rokycanech nám nově informace poskytl zdarma, soud v Tachově si opět naúčtoval částku - sice o 3 miliony nižší, nároky na čas a hodinovou taxu se však zase odlišovaly od odpovědi předcházející. Proto jsme se rozhodli podat stížnost na Ministerstvo spravedlnosti. To nám odpovědělo po 9 měsících, kdy už dávno expirovaly všechny zákonné lhůty. Ministerstvo shledalo, že naše žádost není důvodná a potvrdilo odpověď okresního soudu.

ŠIRŠÍ VÝZNAM KAUZY

Soud požaduje 3.190.000,- Kč.
3.190.000 Kč převeďte na účet.
Svobodný přístup k informacím?
Uhraďte 6.983.800,- Kč.
Informace nelze poskytnout.

ZA DĚTI BEZ DLUHŮ

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. | sady Pětatřicátníků 27 | 301 00 Plzeň | Česká republika | © 2020 SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.