Chcete informace o dětských dlužnících v Plzeňském kraji? Bude Vás to stát 11 miliónů korun.

Obce i nemocnice, navzdory nálezům Ústavního soudu, dál vymáhají po tisících lidí pohledávky za poplatky za popelnice nebo za hospitalizaci. Závazky přitom vznikly v dětském věku, kdy je dotyční často nemohli ovlivnit. V červnu roku 2020 jsme se proto rozhodli oslovil sedm okresních soudů Plzeňského kraje, abychom zjistili detailnější strukturu dětských exekucí, případně se je snažili ex offo zastavovat. V dotazech na okresní soudy jsme si podle zákona o svobodném přístupu k informacím vyžádala čísla zadlužených dětí a lidí, u kterých byla exekuce započata před 18 rokem věku.

Justice se shodla v tom, že dětské dlužníky ze soudního informačního systému vyhledat nelze. S ručním prohledáváním spisů už se každý popasoval po svém. Soudy se v odpovědích diametrálně odlišovaly. Lišily se v tom, kolik času by jim zabral jeden spis, či kolik by si za takovou práci hodinově účtovaly. Dva soudy odpověděly, že takovou informaci není možné poskytnout vůbec.

Data se nám podařilo nakonec získat přímo od Ministerstva spravedlnosti. Proces zastavování exekucí jsme si ale chtěli po roce ověřit. Proto jsme se opět obrátili na okresní soudy, konkrétně na OS Rokycany a OS Tachov. Soud v Rokycanech nám informace poskytl a zdarma, soud v Tachově si opět naúčtoval částku - sice o 3 miliony nižší, nároky na čas a hodinovou taxu se však zase odlišovaly od odpovědi předcházející. Proto jsme se rozhodli podat stížnost na Ministerstvo spravedlnosti.

Ten nám odpověděl po 9 měsících, kdy už dávno expirovaly všechny zákonné lhůty a shledal, že naše žádost není důvodná a potvrdil odpověď okresního soudu. My to ale nevzdáváme a kauzu řešíme dál.

Soud požaduje 3.190.000,- Kč.
3.190.000 Kč převeďte na účet.
Svobodný přístup k informacím?
Uhraďte 6.983.800,- Kč.
Informace nelze poskytnout.

ZA DĚTI BEZ DLUHŮ

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. | sady Pětatřicátníků 27 | 301 00 Plzeň | Česká republika | © 2020 SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.